Toegewijd aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Samen kunnen we de wereld verbeteren. Door continue aanpassing van alle aspecten van duurzaamheid als integraal onderdeel van onze strategie en van wat elke medewerker in onze bedrijven elke dag doet.

Baleno

Baleno maakt deel uit van de Sioen Groep. Als groot internationaal bedrijf zijn we ons bewust van onze sociale, ecologische en economische verantwoordelijkheden in de samenleving. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is dan ook een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de Sioen groep

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verwijst naar "de verantwoordelijkheid die een bedrijf heeft als het gaat om de effecten die het heeft op de samenleving, rekening houdend met sociale, ecologische en economische overwegingen in het algehele management” (Belgische Federale Overheid). Op onze dedicated Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) website, vindt u de vele acties waarbij Sioen betrokken is. Denk aan sponsoring, duurzame producten, de overkoepelende verenigingen waar we deel van uitmaken en de certificaten die we in bezit hebben.

Onze MVO aanpak

Onze MVO aanpak is gebaseerd op vier verschillende visies. De eerste is de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's), die de wereldwijde uitdagingen aanpakken waarmee we worden geconfronteerd, waaronder armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, aantasting van het milieu, vrede en onrecht. De tweede visie is gebaseerd op het Triple Bottom Line framework: People (mensen), Prosperity (welvaart) en planet (planeet). We hebben nog twee "P's" toegevoegd: Partnership (partnerschap) en Peace (vrede). Deze 5 P’s aanpak helpt ons om onze business te meten als het om duurzaamheid gaat.

Voor de derde visie hebben we vijf onderwerpen gekozen die wij onze Sioen Focus noemen. De onderwerpen waar we extra aandacht aan besteden zijn: energie, afval, duurzame producten, kwalificaties en human resources. Onze vierde visie richt zich op certificaten, lidmaatschappen en onderscheidingen. Ze weerspiegelen onze toewijding aan MVO-gerelateerde thema's en ze bewijzen dat het geen loze woorden zijn.

Voorbeeld van onze MVO initiatieven

Hier is een voorbeeld van sommige MVO artikelen die voor u interessant kunnen zijn:

STeP door Oeko-Tex® gecertificeerd

Sioen Apparel is in het bezit van een STeP (Sustainable Textiles Production) certificaat van Oeko-Tex®. We behaalden de hoogste score (score 3).
Lees meer

Wereldpact van de VN

Sioen formaliseert zijn inzet voor duurzaamheid door lid te zijn van het Wereldpact van de Verenigde Naties en het onderschrijven van de 10 Principes.
Lees meer

Voldoen aan REACH

We voldoen aan REACH. REACH is de verordening van de Europese Gemeenschap over chemicaliën en hun veilig gebruik. Het behandelt de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen.
Lees meer

Wilt u meer informatie over onze initiatieven? Ga naar onze speciale Sioen VMO website. Voor meer informatie over onze certificaten en lidmaatschappen, raadpleeg dezelfde website.