Privacy beleid

Laatst bijgewerkt: September 2021

Sioen Industries NV is een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie, België. Dit is het privacy beleid van de websites van Sioen Industries NV en haar dochterondernemingen (hierna “Sioen” of “Sioen Group” genoemd) en reguleert het verwerken van uw persoonlijke gegevens door Sioen en haar dochterondernemingen als onderdeel van uw bezoek aan onze websites, webshops en al uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en social media (bv. Facebook, LinkedIn, Twitter, …).

Sioen behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid op elke gewenst moment aan te passen. Dergelijk aanpassingen zullen vermeld worden op onze websites. De herzieningsdatum van ons Privacy beleid staat vermeld aan de bovenkant van dit artikel. Deze privacyverklaring moet samen met ons cookie beleid worden gelezen.

Wanneer is dit Privacy beleid van toepassing?
Dit privacy beleid is van toepassing op het verwerken van persoonlijke gegevens die zijn verkregen via de websites en webshops van Sioen en uw communicatie met ons via e-mail, telefoon fax en/of social media.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens?
Sioen is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Sioen bepaalt de doeleinden voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens en de middelen die gebruikt worden om uw persoonlijke gegevens te verwerken.


Wat voor soort persoonlijke gegevens verwerken wij over u?

Informatie die u verstrekt
Automatisch verkregen informatie
Informatie verkregen via aankopen in onze webshop.

1. Informatie die u verstrekt

Alle onderstaande persoonlijke gegevens, verkrijgen we rechtstreeks van u. Bij het invullen van een contactformulier op onze websites of webshops of als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, fax of social media kanalen, verzamelen we:

 • Basis persoonlijke identificatiegegevens zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waar u werkt, uw functie, facturatiegegevens;
 • De inhoud van uw communicatie en de technische gegevens van deze communicatie;
 • Uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van e-mailcommunicatie zoals nieuwsbrieven, promoties, advertenties, … indien u ervoor gekozen heeft om dergelijke communicatie te ontvangen;
 • Alle andere persoonlijke gegevens die u besluit aan ons te verstrekken.

2. Automatisch verkregen informatie

Tijdens het bladeren door onze website, ontvangen wij gegevens van cookieproviders over uw activiteit op onze website zoals de tijd en duur van uw bezoek, de hyperlinks die u naar onze website hebben geleid en de hyperlinks op onze website die linken naar andere websites, uw IP-adres, de pagina's die u bezoekt, the browser die u gebruikt, besturingssysteem, favoriete dealers, geografische gegevens zoals uw locatie en uw voorkeurstaal.
We verkrijgen deze informatie met behulp van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden in onze cookiebeleid.

3. Informatie verkregen via aankopen in onze webshops

Tijdens het kopen van producten in onze webshops verzamelen we persoonlijke gegevens om uw bestellingen te verwerken, uw betalingen te beheren en ervoor te zorgen dat de producten die u heeft besteld op het juiste adres bezorgd worden door onze externe bezorgdiensten.

We verzamelen persoonlijke gegevens zoals uw voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, facturatie- en leveringsgegevens en beperkte informatie over uw betaalkaart. We verwerken uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die hierboven vermeld worden omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van ons contract met u.
Mogelijk moeten we ook andere persoonlijke gegevens verwerken, zoals uw navigatie- en surfgewoonten. Daarbij is het bijvoorbeeld onze bedoeling om artikelen in uw winkelmandje op te slaan of u relevante productaanbevelingen of op maat gemaakte suggesties te geven. Door deze persoonlijke gegevens te verwerken kunnen we ook uw aankoopgeschiedenis bijhouden, bijvoorbeeld als u van gedachten verandert na uw aankoop, of als u een product moet retourneren in overeenstemming met het toepasselijke retourbeleid.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

 1. Om u op de hoogte te houden.
  We verwerken uw persoonlijke gegevens om u gepersonaliseerde en gericht communicatie aan te bieden die u aanvraagt via onze websites, webshops, e-mail, telefoon, fax en social media. Voor deze doeleinden kunnen wij persoonlijke gegevens verwerken zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer,... .
  Tenzij u een bestaande klant bent die reeds vergelijkbare goederen en diensten heeft gekocht bij Sioen, stuurt Sioen u alleen communicatie, nieuwsbrieven, promoties,… via e-mail of andere communicatiekanalen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegevens voor het ontvangen van dergelijke communicatie (bijv. door u aan te melden op onze websites). Deze gegevens worden verwerkt op basis van duidelijke toestemming.
  Als u zich aanmeldt om communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en/of andere advertenties via e-mail of andere elektronische communicatiekanalen, kunt u altijd uw voorkeuren wijzigen voor het ontvangen van dergelijke communicatie via de afmeld-link die wordt vermeld in dergelijke communicatie.

 2. Voor het technisch en functioneel beheer van onze websites.
  Om onze websites en webshops te personaliseren en ervoor te zorgen dat deze gemakkelijk toegankelijk zijn en eenvoudig te gebruiken zijn, verwerken wij uw persoonlijke gegevens.
  Voor deze doeleinden kunnen we gegevens verwerken, zoals uw IP-adres, de gebruikte browser, de pagina's op onze website die u bezoekt, geografische gegevens, tijd en duur van uw bezoek en uw voorkeurstaal.
  Deze gegevens worden verwerkt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of het legitiem belang van Sioen om haar websites te verbeteren en zichzelf te beschermen tegen cyberaanvallen of ander schadelijk gedrag.

 3. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  Sioen kan uw persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. voor het verwerken van betalingsgegevens) of om te voldoen aan een redelijk verzoek van bevoegde wetshandhavers of vertegenwoordigers, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstanties, inclusief bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.
  Uw persoonlijke gegevens kunnen op initiatief van Sioen worden overgedragen aan politie of gerechtelijke autoriteiten als bewijs of als er gegronde vermoedens zijn van een onrechtmatige daad of misdaad begaan door u door uw gebruik van onze websites of door andere communicatie met ons.

 4. Om een contract met u uit te voeren.
  Om de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst met u correct uit te voeren, moeten wij uw persoonlijke gegevens verwerken zoals hierboven vermeld.

 5. Links naar andere websites en social media
  De websites van Sioen kunnen verwijzingen naar andere websites bevatten, aangeboden door externe partijen. Sioen is niet verantwoordelijk voor het verwerken van persoonlijke gegevens via deze websites. Dit privacy beleid is alleen van toepassing op de websites van Sioen.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

Sioen neemt de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen zoals (bijv.) firewalls en beveiligde servers om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of diefstal, evenals onopzettelijk verlies, knoeien of vernietiging. We doen er alles aan om altijd te zorgen voor een adequaat en geschikt niveau van bescherming van uw gegevens.

Sioen schakelt externe partijen in voor het uitvoeren van bepaalde verwerkingswerkzaamheden zoals het hosten van onze websites. Deze externe verwerkers mogen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken namens Sioen op onze uitdrukkelijke schriftelijke instructie. Sioen garandeert dat alle externe verwerkers zorgvuldig zijn geselecteerd en verplicht zijn de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens in acht te nemen. Sioen verstuurt uw persoonlijk gegevens niet naar een externe partij op een identificeerbare manier zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Toegang door medewerkers en externe verwerkers van Sioen is op een 'need-to-know' basis en onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. Sioen kan uw gegevens ook delen binnen de Sioen Group. Hierbij zal Sioen ervoor zorgen dat alle groepsentiteiten er zorg voor dragen dat alle verwerkingen van uw persoonsgegevens in overeenstemming zijn met dit privacy beleid.

Overdracht aan externe partijen

Waar relevant en noodzakelijk voor het doeleinde van de verwerkingswerkzaamheden, moeten we mogelijk af en toe uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan andere geschikte organisaties die deze moeten weten (zogenaamde ‘externe ontvangers’), op basis van ons legitiem belang. We zijn ook verplicht om een deel van uw persoonlijke gegevens te delen met bezorgdiensten, wanneer u een product koopt in onze webshop, en met financiële instellingen om uw betalingsgegevens te verifiëren, op basis van het uitvoeren van een contract.

Elke keer dat uw persoonlijke gegevens extern worden gedeeld, wordt dit gedaan onder een strikte gegevensverwerkingsovereenkomst waarbij Sioen de verantwoordelijke blijft en de betreffende externe partijen fungeren als gegevensverwerkers. Sioen zal de toegang tot en overdracht van uw persoonlijke gegevens beperken tot betrouwbare externe ontvangers die beschikken over een adequaat niveau van gegevensverwerking. Bovendien zijn deze externe ontvangers verplicht om alle persoonlijke gegevens te verwijderen of te retourneren aan Sioen na het einde van de dienstverlening met betrekking tot het verken, en bestaande kopieën te verwijderen, tenzij de wet vereist dat de persoonlijke gegevens bewaard moeten worden.

Locaties en overdrachten

Sioen verwerkt uw persoonlijke gegevens binnen de EER. Het is echter mogelijk dat wij voor een van de hierboven vermelde doeleinden uw persoonlijke gegevens moeten overdragen aan andere entiteiten binnen de Sioen Group of aan externe verwerkers die namens ons verwerken en die zich buiten de EER bevinden. Bijv. als we systemen delen tussen onze bedrijven binnen de Sioen Group en een buitenlandse dienstverlener.

Elke entiteit die zich buiten de EER bevindt, is verplicht om passende beveiligingen in te stellen met betrekking tot het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Deze beveiligingen zijn o.a.:

 • Een contractuele overeenkomst tussen Sioen en de betreffende entiteit of;
 • Het ontvangende land heeft wetten die dezelfde bescherming bieden als binnen de EER.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Sioen bewaart uw persoonlijke gegevens zolang dit nodig is om de doeleinden uiteengezet in dit privacy beleid te bereiken, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is, of totdat u uw toestemming intrekt.
Let wel, als u uw toestemming intrekt, kunt u onze websites or andere communicatiekanalen geheel of gedeeltelijk niet meer gebruiken. Sioen maakt uw persoonlijke gegevens anoniem of vernietigt deze wanneer deze niet langer vereist zijn voor de hierboven vermelde doeleinden tenzij:

 • Er is een hoger belang van Sioen of een andere externe partij om uw persoonlijke gegevens identificeerbaar te houden;
 • Er is een wettelijke verplichten die voorkomt dat Sioen uw persoonlijke gegevens anoniem maakt of deze vernietig.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Het recht om op de hoogte gehouden te worden;
 • Het recht op inzage en een kopie van al uw persoonlijke gegevens verwerkt door Sioen. Sioen behoudt zich het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen voor meerdere herhaaldelijke verzoeken die duidelijk overlast veroorzaken voor Sioen;
 • Het recht op rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens;
 • Het recht om het verwerken te beperken;
 • Het recht op overdracht van gegevens;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken;
 • Het recht om niet te worden onderworpen aan profilering;
 • Het recht om uw persoonlijke gegevens te laten wissen als deze niet langer nodig zijn voor de hierboven vermelde doeleinden tenzij:
  • Er is een hoger belang van Sioen of een andere externe partij om uw persoonlijke gegevens identificeerbaar te houden;
  • Er is een wettelijke verplichten die voorkomt dat Sioen uw persoonlijke gegevens anoniem maakt of deze vernietig

Als uw verzoeken of vragen heeft met betrekking tot deze rechten, neem dan contact met ons op via dataprotection@sioen.com.

Sioen zal uw verzoek zo snel als redelijkerwijs mogelijk en uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het verzoek inwilligen.
Als uw verzoeken of vragen heeft met betrekking tot deze rechten, zal Sioen alle externe partijen aan wie wij uw persoonlijke gegevens hebben bekendgemaakt op de hoogte brengen, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat uw persoonlijke gegevens ook bij hen volledig correct zijn.

Als uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van het verwerken voorafgaand aan het intrekken van uw toestemming. U kunt dit verzoek sturen naar dataprotection@sioen.com of volg de afmeld-link in onze communicatie aan u. Uw verzoek moet altijd vergezeld zijn van een identiteitsbewijs.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in het land waar u woont de plaats waar u werkt of de plaats van een vermeende inbreuk. Voor België is de toezichthoudende autoriteit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit commission@privacycommission.be.

Contact

Als u vragen heeft, neem dan contact op met ons:

 • E-mail: dataprotection@sioen.com.
 • Post: Sioen Industries - Juridische Afdeling - Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie, België.

Als u meer wilt weten over hoe de Sioen Group omgaat met persoonlijke gegevens in het algemeen, willen wij u verwijzen naar ons Groepsbeleid inzake gegevensbescherming.